Trägen Vinner!

En dröm som blir verklighet, är så tacksam att få förverkliga detta lilla ”frö” som planterades för många år sedan och nu blivit en liten planta.

Image
Image
Ted Magnusson
Uppdaterad: april 25, 2024

Investmentbolag må i nuläget vara att ta i men om man ändå skall driva upp något fint varför inte sikta på en kraftig ek med starka rötter och en vacker krona? 

Investeringsfilosofin är i första hand att bevara kapitalet och i andra hand låta det gro till något större. Portföljen består utav fyra olika ben för en god riskspridning och jag använder mig inte utav någon belåning för tillfället;

  • Utdelande aktier – Utdelningar är ett bra sätt att ta hem vinster i en portfölj. Kassaflöden är ju det enda sanna värdet som dessutom skapar frihet och valmöjlighet att återinvestera dessa i fler antalet aktier och förhoppningsvis växer bolagen och skapar ännu större kassaflöden i framtiden. Till dessa bolag hör aktier som har en direktavkastning som överstiger 3 % årligen. 
  • Onoterade aktier – Investerar något större summor i några få utvalda bolag som jag tror långsiktigt på och som jag har en god insyn i. När volatiliteten på börsen är som störst är det skönt att få luta sig mot några onoterade innehav. 
  • Aktieportfölj med fokus på småbolag (kapitalförsäkring) – Jag investerar i en portfölj utav aktier som vi anser ha en god utvecklingspotential på lång sikt. 
  • Aktiefonder/Räntefonder/ETF – En bas i portföljen bestående utav merparten indexfonder med fokus på Sverige och Globalt. 

Målsättningen med förvaltningen är en bred och väl diversifierad portfölj som skall överleva alla marknadsklimat. Det sekundära är att skapa en långsiktig, stabil tillväxt samt generera årliga kassaflöden. Portföljen kommer att uppdateras på månatliga basis där eventuella transaktioner tas upp under nyheter. Jag har för avsikt att vara helt transparenta med alla innehav och med tiden blir jag förhoppningsvis något skickligare på portföljbygge och vilka byggstenar som är viktiga för den långsiktiga utvecklingen. 

”May the force be with you!” 😊

Image
Ted Magnusson

Investmentbolaget Trägen

Om Ted Magnusson

I toppen en ekonomisk rådgivare med passion för människor och investeringar. I botten en nyfiken entreprenör som strävar efter konstant utveckling.